Izrađena je maketa kuće iz Londona koja je modelirana prema 2D nacrtima naručitelja te printana 3D printerom u bijeloj boji. Kuća je rasttavljiva po katovima.