Isprintana je maketa transformatora Končar u dimanezijama 200x150x200 mm u sivoj boji. Na slici je prikazan i render 3D modela izrađenog prema nacrtima naručitelja.