Izmodelirana je škola prema 2D nacrtima za školski projekt. Nakon izrađenog 3D modela isprintana je 3D printerom u bijeloj boji u željenim dimenzijama.