Izrađena je zaštitna maska uređaja za prototip proizvoda pomoću fleksibilnog materijala kako bi se mogla navući na uređaj. Printana je 3D printerom prema 2D nacrtima.