Za Savez udruga Molekula izrađeni su pehari za Ri Rock.

Izrađeni su 3D modeli pehara prema 2D nacrtu, visine 24 cm te isprintani 3D printerom.

Pehari su printani u crnoj i bijeloj boji kako bi istaknuli natpis.