Izmodelirana je i isprintana maketa hotela Medena kraj Trogira u dvije veličine.