Izrađeni su 3D modeli zgrade Sky Office te lopte na stalku te potom isprintani 3D printerom u bijeloj boji.