Prema dobivenom uzorku izmodeliran je i isprintan 3D model zamjenskog djela, sa suprotnim navojem pera.