Pomoću 3D printera, isprintana je medalja u zlatnoj boji za Hrvatski školski sportski savez 2019, prema zahtjevima naručitelja. Printana je u 3 boje.