Isprintan je model vaze za cvijeće te figura pomičnog zeca, a oboje je printano iz materijala s primjesom drva.