Modelirana prema 2D nacrtima i isprintana u dijelovima pomoću 3D printera. Izrađen je i teren prema nacrtu.